تور کارخانه

قدرت شرکت

این شرکت 22 مرکز پردازش ، چهار دستگاه حکاکی پردازش کشویی ، ده ها دستگاه فرز و تجهیزات دیگر دارد

شرکا

صلاحیت